สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตเครื่องจักรคั่นแม่เหล็กบัลลาสต์