สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อะไรคือปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของโรงงานปูนซีเมนต์