สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน้าจออัตราการสั่นของอากาศหลักสั่นสะเทือน