สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เคาน์เตอร์หินสบู่แอฟริกาใต้ในพริทอเรีย