สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทั้งชุดของราคาสายการผลิตหินทรายม่านสีเขียว