สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การล้างกระทะแบบหมุนเพื่อหาทอง