สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การติดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลของฮังการี