สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หมายเหตุเกี่ยวกับเครื่องบด