สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาบดผลกระทบโคบอลต์แร่ของ