สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เคนยาควบคุมเครื่องบดฮ่องกง