สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน้าที่ผู้ดำเนินการโรงงานลูกชิ้น