สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ของโรงงานลูกกลิ้งในโรงงานปูนซีเมนต์