สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลของการเติมปูนขาวต่อการอัดเป็นก้อนแร่เหล็ก