สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อาลีบาบาประเทศจีนหม้อไอน้ำ