สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดย่อยแบบเคลื่อนย้ายได้แบบประหยัดพลังงาน