สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้แม่พิมพ์คอนกรีตเพื่อขายในสหรัฐอเมริกา