สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อำนาจในการเลี้ยงลูกมิลล์เพื่อหาเส้นผ่านศูนย์กลางโหลดบอล