สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มือถือที่ใช้งานค่อนข้างคั้นในประเทศเยอรมนีเพื่อขายนักรบ