สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การออกแบบโรงสีลูกและข้อกำหนดที่แตกต่าง