สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เม็ดชีวมวลอุตสาหกรรมเครื่องทำความร้อน