สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเภทของน้ำมันหล่อลื่นบดกรวยคืออะไร