สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้อมูลจำเพาะการลงทุนอุปกรณ์เครื่องจักรทราย