สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้องการหน้าจอตันต่อชั่วโมงสำหรับการขุดทอง