สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทำเหมืองถ่านหินเพื่อการผลิตในประเทศมาเลเซีย