สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีลูกของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน