สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทำเหมืองในแอฟริกาใต้เป็นของเจ้าของ