สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คั่นแม่เหล็กความเข้มต่ำสำหรับโรงงานทำเหมือง