สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดหุบเขาคริสตัลที่นั่งตั๋วแม่น้ำ