สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขายอุปกรณ์โรงงานปูนซีเมนต์