สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขว้างหินคั้นทรายโจมตีตอบโต้