สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีลูกรอบต่อนาทีสำหรับบดปูนเม็ด