สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การผลิตทองแดงจากแร่ไปยังโรงงานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป