สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ช่วงของเครื่องบดอุตสาหกรรมในอินเดีย