สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการเริ่มต้นโครงการเหมืองแร่หินอ่อน