สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน่วยเพนกวินน้ำเชื้อในอินเดีย