สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สิ่งที่เป็นบดขนาดเล็กที่เรียกว่า