สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แอสฟัลท์บรรทุกถังของเหลวเหลวความร้อน