สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องทำทรายประดิษฐ์เหมืองถ่านหิน