สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การดำเนินการโรงงานลูกปูนซีเมนต์อินเดีย