สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประทับเค้กถ่านหินในเทคโนโลยีการทำโค้ก