สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หลักการจันทร์ของการทำความสะอาดถ้วยโรงสีลูก