สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนผังลำดับงานของการใช้หินปูน