สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานเรย์มอนด์ในประเทศอินเดีย