สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทดแทนมวลรวมอย่างละเอียดด้วยวารสารเหมืองฝุ่น