สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนเฉลี่ยของเครื่องบดแบบเคลื่อนที่ที่ใช้แล้ว