สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลั่วหยางซิมมอนส์กรวยบดขายกรวยบด