สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็กในแอฟริกาใต้