สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทปูนซิเมนต์เจียรช่วยในอินเดีย