สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลูกเหล็กปลอมแปลงบดลูกเหล็กลูกชิ้น