สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เตาเม็ดไม้สำหรับเตาหลอมและเตาถือ